Tevredenheid

Informatie over tevredenheid met het leven is beschikbaar via enquêtegegevens uit de gezondheidsmodule van het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS). Hierin wordt de volgende vraag, met bijbehorende antwoordcategorieën, gesteld:
 ‘In welke mate bent u tevreden met het leven dat u nu leidt?’

  1. Buitengewoon tevreden;
  2. Zeer tevreden;
  3. Tevreden;
  4. Tamelijk tevreden;
  5. Niet zo tevreden.

Voor dit onderzoek zijn de antwoordcategorieën ingedeeld in tevreden (1,2,3) en niet (zo) tevreden (4,5).