Toename aantal zelfstandigen

De afgelopen tien jaar is het aantal zelfstandigen met ruim 200 duizend toegenomen. Deze groei is geheel op het conto te schrijven van zelfstandigen zonder personeel. Hun aantal groeide naar 728 duizend personen in 2011, terwijl het aantal zelfstandigen met personeel stabiel bleef op ongeveer 350 duizend personen.

Bijna 1,1 miljoen zelfstandigen

Het totale aantal zelfstandigen in de beroepsbevolking tot 65 jaar nam in de periode 2002-2011 toe van 867 duizend naar bijna 1,1 miljoen personen. Ook onder werkzame 65-plussers nam het aantal zelfstandigen toe: van 28 duizend personen in 2002 naar 47 duizend in 2011.

Zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking, 15 tot 65 jaar

Zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking, 15 tot 65 jaar

Vooral meer zelfstandigen zonder personeel in de commerciële dienstverlening

Koploper is de commerciële dienstverlening, waar het aantal zelfstandigen zonder personeel groeide van 214 duizend personen in 2002 naar 302 duizend personen in 2010. Het gaat hierbij vooral om de zakelijke dienstverlening. In de nijverheid (hoofdzakelijk bouw en industrie) groeide het aantal zelfstandigen zonder personeel, terwijl het aantal werknemers afnam. Het aantal zelfstandigen zonder personeel liep op van 84 duizend in 2002 naar 124 duizend in 2010, maar het aantal werknemers daalde in dezelfde periode van ruim 1,4 miljoen naar ruim 1,2 miljoen. Alleen in de landbouw, bosbouw en visserij was sprake van een afname in het aantal zelfstandigen.

Zelfstandigen zonder personeel in de werkzame beroepsbevolking naar bedrijfssector, 15 tot 65 jaar

Zelfstandigen zonder personeel in de werkzame beroepsbevolking naar bedrijfssector, 15 tot 65 jaar

Meer hoogopgeleide zelfstandigen

De toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel deed zich vooral voor in de hogere leeftijdsklassen en bij de hoogopgeleiden. Bij de laatste groep nam het aantal zelfstandigen zonder personeel toe van 163 duizend in 2002 naar 293 duizend in 2011. Dat is bijna twee derde van de totale toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel.

Zelfstandigen zonder personeel in de werkzame beroepsbevolking naar leeftijd en onderwijsniveau, 15 tot 65 jaar

Zelfstandigen zonder personeel in de werkzame beroepsbevolking naar leeftijd en onderwijsniveau, 15 tot 65 jaar

John Michiels en Henk-Jan Dirven

Bron: StatLine: Zelfstandigen zonder personeel naar persoonskenmerken