Consument pessimistischer

De stemming onder consumenten verslechterde in mei weer, na een verbetering in april. De indicator van het consumentenvertrouwen daalde met 6 punten en kwam uit op -38. Het vertrouwen is daarmee vrijwel terug op het lage niveau van maart.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Consumenten waren in mei beduidend somberder over het economisch klimaat dan in april. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen daalde met 8 punten en kwam uit op -61.

De koopbereidheid liep ook terug. Deze deelindicator verslechterde met 4 punten naar -23. Het vertrouwen in de eigen financiële situatie in de komende 12 maanden daalde scherp. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden op deze vraag zakte 10 punten en kwam uit op -25. Zo laag was het vertrouwen van consumenten in hun toekomstige financiële situatie niet eerder. Consumenten vonden de tijd verder wat minder gunstig voor het doen van grote aankopen. Hun oordeel over de financiële situatie in de afgelopen 12 maanden veranderde nauwelijks.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Meer weten over consumentenvertrouwen? Bekijk het CBS filmpje op YouTube.