Groei export hoger

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari ruim 3 procent groter dan een jaar eerder. In januari bedroeg de groei ruim 1 procent. Het volume van de invoer nam in februari met bijna 7 procent toe. In januari was de groei 1 procent. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van april 2012 zijn de omstandigheden voor de export iets verslechterd. In maart verbeterden de omstandigheden nog.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 35,8 miljard euro. Dat is bijna 11 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met ruim 15 procent tot 32,9 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 2,9 miljard euro. Dat is 1,0 miljard euro minder dan in februari 2011. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. Februari had in 2012 een werkdag meer dan in 2011.

Bij grondstoffen en minerale brandstoffen was er sprake van een aanzienlijk hogere in- en uitvoerwaarde dan een jaar eerder. De aardolieprijs was hoger, maar er werden ook beduidend meer minerale brandstoffen verhandeld.

De uitvoer naar niet-EU-landen nam iets sterker toe dan de uitvoer naar EU-landen. De invoer uit niet- EU-landen nam veel meer toe dan de invoer uit EU-landen.

De uitvoerprijzen waren 3,9 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 3,4 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van februari 2011 verbeterd.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 13 april 2012. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.