Correctie voor koude en zachte winters

In koude winters wordt meer energie verbruikt voor het verwarmen van ruimtes dan in zachte winters. Door te corrigeren voor dit effect ontstaat een inzicht in het temperatuuronafhankelijke energieverbruik. De correctie gebeurt op basis van het aantal graaddagen in een maand of jaar.

Het aantal graaddagen op een dag is 18º Celsius minus de gemiddelde temperatuur gedurende een etmaal. Aangenomen wordt dat de verwarming aangaat als het buiten kouder dan 18º Celsius is. Voor een maand worden alle graaddagen per dag opgeteld.

Bijvoorbeeld:

  • daggemiddelde temperatuur 20 graden Celsius: geen graaddagen
  • daggemiddelde temperatuur 10 graden Celsius: 18-10 = 8 graaddagen
  • daggemiddelde temperatuur -4 graden Celsius: 18-(-4) = 22 graaddagen

    De som over deze drie dagen is dus 30 graaddagen.