Meer uitzenduren

Het aantal uitzenduren in fase A steeg in het vierde kwartaal van 2011 met 1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het derde kwartaal daalde het aantal uitzenduren in fase A nog. Dit was voor het eerst in bijna anderhalf jaar. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam uit op 117,1.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het dienstverband te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C.

De stijging van het aantal uitzenduren is in lijn met de recente ontwikkeling van het aantal banen van werknemers.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.