Nieuwste bestelauto's in stedelijk gebied

In 2009 stond 84 procent van de 971 duizend geregistreerde bestelauto’s in Nederland op naam van een onderneming. Het jongst waren de auto’s in de Randstad en in het midden van het land. In de agrarische sector zijn de bestelauto’s het oudst.

Bestelauto gemiddeld 6,4 jaar oud

De gemiddelde bedrijfsbestelauto is 6,4 jaar oud. In de Randstad en in het midden van het land zijn de bestelwagens gemiddeld jonger. Ook in de andere grotere steden rijden relatief nieuwe bestelauto’s rond.

De leeftijd van bedrijfsbestelauto’s ligt hoger in de periferie van ons land, vooral in het zuiden en het noorden. De oudste zijn te vinden op vier van de vijf Waddeneilanden, daar is een bestelauto gemiddeld circa 10 jaar oud.

Gemiddelde leeftijd van bestelauto's naar gemeente, 2009

Gemiddelde leeftijd van bestelauto's naar gemeente, 2009

In landbouw de oudste, in bouw de meeste

In 2009 hadden bedrijven in de landbouw, bosbouw en visserij de oudste bestelauto’s. Ze waren gemiddeld ruim 9 jaar oud. Met een gemiddelde leeftijd van 3,4 jaar zijn bestelauto’s in de sector energievoorziening het jongst.

De meeste bestelauto’s zijn in het bezit van bouwbedrijven, bijna 229 duizend. Het gaat hierbij voornamelijk om klusjesbedrijven, installateurs, schilders en glaszetters. Gemiddeld is een bestelauto in de bouw 5,9 jaar oud, een half jaar onder het landelijke gemiddelde.

Gemiddelde leeftijd van bestelauto's naar bedrijfstak, 2009

Gemiddelde leeftijd van bestelauto's naar bedrijfstak, 2009

Grote bedrijven hebben nieuwste bestelauto’s

Bij bedrijven met minder dan vijf werkzame persoon zijn de bestelauto’s gemiddeld ruim 7,5 jaar oud. Deze kleine bedrijven met bestelauto’s zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de minder stedelijke regio’s. Bedrijven met 200 of meer werknemers gebruiken bestelauto’s van gemiddeld nog geen 4 jaar oud. Deze grote bedrijven met bestelauto’s zijn veelal gevestigd in de meer stedelijke regio's.

Leeftijd van bestelauto's naar aantal werkzame personen van bedrijven, 2009

Leeftijd van bestelauto's naar aantal werkzame personen van bedrijven, 2009

Doreen Ewalds en Paul de Winden

Bron:

• Gemiddelde leeftijd van bestelauto’s naar stedelijkheid, bedrijfstak, aantal werkzame personen en naar gemeenten, 2009