Onderneming

Hiertoe behoren rechtspersonen en een deel van de natuurlijke personen met een bedrijf, zoals eenmanszaken.