Wajong-uitgaven in 2010 minder snel gegroeid

In 2010 is 2,2 miljard euro uitgegeven aan Wajong-uitkeringen. Dat is een vijfde van het totale bedrag aan uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid. De Wajong-uitgaven namen in 2010 met 6,1 procent toe. Een jaar eerder was de stijging nog 10,1 procent. Eind 2010 ontvingen 205 duizend personen een Wajong-uitkering.

Groei Wajong-uitgaven sinds 2007 gehalveerd

In de afgelopen jaren zijn de Wajong-uitgaven gegroeid van 1,3 miljard euro in 2004 tot 2,2 miljard euro in 2010. Na 2007 neemt de groei echter af. Ging het in 2007 nog om een stijging van meer dan 12 procent, in 2010 is dit percentage gehalveerd. Vanaf 2010 is nieuwe wetgeving van kracht die strengere eisen stelt aan het recht op een uitkering. Hierdoor zullen nieuwe Wajongers vaker een gedeeltelijke Wajong-uitkering ontvangen in plaats van een volledige uitkering.

Uitgaven Wajong-uitkeringen

Uitgaven Wajong-uitkeringen

Een vijfde van uitgaven arbeidsongeschiktheid voor Wajong

In 2010 is in totaal voor 10,9 miljard euro aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Sinds 2004 zijn de Wajong-uitgaven met twee derde gestegen, terwijl de uitgaven aan andere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met bijna 12 procent zijn afgenomen. Hierdoor was in 2010 een vijfde van de uitgaven voor Wajongers bestemd.

Groei uitgaven arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Groei uitgaven arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

In 2010 bijna 18 duizend nieuwe Wajongers

In 2010 werden 17,8 duizend nieuwe Wajong-uitkeringen toegekend. Dat is opnieuw een toename ten opzichte van eerdere jaren. Hierbij zaten echter ook relatief veel oude Wajong-aanvragen. Deze aanvragen waren deels een reactie op de aankondiging van nieuwe, strengere wetgeving in 2010.

Het aantal in 2010 beëindigde Wajong-uitkeringen bedroeg 4,6 duizend. Ook dit aantal ligt hoger dan een jaar eerder. Per saldo steeg het aantal Wajongers vorig jaar met ruim 13 duizend naar 205 duizend.

Linda Peters

Bronnen: