Andere arbeidsongeschiktheidsuitgaven

Hieronder vallen uitkeringen die toegekend zijn op basis van de WIA, de WAZ en de WAO.