Wajong-uitgaven

De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) is een wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van mensen die geen aanspraak kunnen maken op de WIA (voorheen WAO) omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd. Dit zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn op de dag dat zij 17 jaar worden of na hun 17e jaar arbeidsongeschikt worden én een opleiding/studie volgen.

Wet Wajong staat per 1 januari 2010 voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Jongeren met een ziekte of handicap hebben in de eerste plaats recht op hulp bij het vinden en houden van werk (‘arbeidsondersteuning’). Daaraan gekoppeld kunnen ze inkomensondersteuning krijgen; dit is een aanvulling op wat ze verdienen met werk of op de studiefinanciering. Jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen een uitkering.

Op het 27e jaar, of na zeven jaar arbeidsondersteuning, wordt de restverdiencapaciteit ‘definitief’ vastgesteld. De bepalingen van de ‘oude’ Wajong blijven gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.