Meer innovatie, beter onderwijs en vergroening nodig om welvaart te behouden

  • Nederlanders zijn welvarend en tevreden; zorgen over houdbaarheid
  • Nederlanders leggen groot beslag op hulpbronnen in binnen- en buitenland
  • Zorgen over milieu, kennisontwikkeling en sociale voorzieningen

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Maar onze welvaart lijkt op termijn niet zonder meer houdbaar te zijn. Meer innovatie, beter onderwijs en vergroening van de economie zijn nodig om tot een duurzamere ontwikkeling te komen. Dit blijkt uit de Monitor Duurzaam Nederland 2011.

Nederlanders zijn welvarend, hebben vertrouwen in andere mensen en in instituties als de politie en het parlement in ons land. Zij voelen zich veilig en gezond, hebben veel sociale contacten en zijn tevreden over de besteding van hun vrije tijd.

De wijze waarop wij onze welvaart verkrijgen, is echter niet zonder problemen. Zo legt zij een groot beslag op uitputbare natuurlijke hulpbronnen zoals fossiele brandstoffen, mineralen en landbouwgrond in binnen- en buitenland. Dit leidt tot negatieve effecten op de kwaliteit van de leefomgeving van mensen in ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd beperkt het de mogelijkheden van toekomstige generaties in binnen- en buitenland.

Ook zijn er zorgen over het milieu en de natuur. Klimaatverandering is een mondiaal probleem en de biodiversiteit is de laatste tientallen jaren zowel nationaal als internationaal afgenomen.

Daarnaast zijn er zorgen over de kwetsbaarheid van het financiële stelsel en de houdbaarheid van ons huidige niveau van sociale voorzieningen. De financiële crisis heeft de overheidsfinanciën sterk negatief beïnvloed. De kosten voor gezondheidszorg en sociale zekerheid zullen de komende jaren hard stijgen, waardoor deze voorzieningen voor toekomstige generaties in gevaar komen.

Tot slot is ons land een middenmoter op het gebied van opleiding in vergelijking met de rest van de Europese Unie. Het percentage voortijdige schoolverlaters is hoog. Voor de niet-westerse allochtonen gelden de zorgen over het onderwijsniveau en de inkomensachterstand nog eens extra.

De Monitor Duurzaam Nederland 2011 is een gezamenlijke publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau die vandaag wordt overhandigd aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

De PDF bevat het volledige persbericht.

Bronnen: