9 procent van de coffeeshops staat te dicht bij een school

In het regeerakkoord is opgenomen dat coffeeshops op minimaal 350 meter van een school moeten liggen. In 2010 waren 58 coffeeshops in Nederland binnen een afstand van 350 meter van een school voor voortgezet onderwijs gevestigd. Dat komt neer op 9 procent van alle coffeeshops. Een derde hiervan is gevestigd in Amsterdam.

Meeste coffeeshops in Noord- en Zuid-Holland

In 2010 telde Nederland ruim 650 coffeeshops. Daarvan waren er 267 gevestigd in Noord-Holland, waarvan 214 in de gemeente Amsterdam. Zuid-Holland volgt met 22 procent van alle coffeeshops. Flevoland, Zeeland en Drenthe hebben de minste coffeeshops. Deze drie provincies samen hebben nog geen 3 procent van alle coffeeshops binnen hun grenzen. Ook per 100 duizend inwoners is het aantal coffeeshops in deze provincies het kleinst.

Aantal coffeeshops per provincie en 100 000 inwoners, 2010

Aantal coffeeshops per provincie en 100 000 inwoners, 2010

Amsterdam heeft meeste coffeeshops dicht bij scholen

De coffeeshops in Nederland zijn verspreid over 100 gemeenten. In 14 daarvan waren één of meerdere coffeeshops binnen een afstand  van 350 meter over de weg van een school voor voortgezet onderwijs gevestigd. In totaal lagen 58 coffeeshops binnen een afstand van 350 meter van een school voor voortgezet onderwijs. Ruim een derde van deze coffeeshops was gevestigd in Amsterdam, 21 procent in Rotterdam en 10 procent in Haarlem.

Van de bijna 1 300 scholen voor voortgezet onderwijs liggen er 39 op minder dan 350 meter afstand van een coffeeshop. Op deze scholen zitten in totaal ruim 23 duizend leerlingen, 2,5 procent van het totale aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2009/’10.

Aantal coffeeshops per gemeente, 2010

Aantal coffeeshops per gemeente, 2010

90 procent van alle coffeeshops op voldoende afstand

De meeste coffeeshops liggen niet te dicht bij een school voor voortgezet onderwijs. Negen op de tien coffeeshops liggen op een afstand van minimaal 350 meter van een middelbare school; 3,5 procent ligt op een afstand van 300 tot 350 meter van de dichtstbijzijnde middelbare school en 5,3 procent op een afstand van minder dan 300 meter.

Afstand van coffeeshops tot scholen voor voortgezet onderwijs, 2010

Afstand van coffeeshops tot scholen voor voortgezet onderwijs, 2010

Osman Baydar, Rob Kapel en Niek van Leeuwen

Bronnen: