Afstand

De afstand van een coffeeshop tot de dichtstbijzijnde school voor voortgezet onderwijs, berekend over de weg. De afstand is berekend over verharde, door auto’s te gebruiken wegen, dus niet over fiets- en voetpaden. Overtochten met veerboten zijn hierbij inbegrepen. Alleen voor rijks- en provinciale wegen is rekening gehouden met éénrichtingsverkeer en overige inrijverboden.