Voortgezet onderwijs

Nederlandse scholen waar leerlingen door de overheid bekostigd voltijds voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO en praktijkonderwijs) kunnen volgen. Speciale scholen zijn niet meegenomen.
Waar hier gesproken wordt over scholen worden in feite vestigingen van scholen bedoeld.

De vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs zijn afgeleid uit het BRIN bestand (Basisregistratie instellingen). In het BRIN bestand zijn alleen erkende vestigingen van scholen opgenomen.