Nederlandse in- en uitvoer gericht op beperkt aantal landen en goederen

De Nederlandse handel is gericht op een beperkt aantal landen en goederen. Meer dan de helft van onze totale handelswaarde is te danken aan de handel met onze vijf belangrijkste handelspartners. De handel richt zich ook op een beperkt aantal goederen; 200 goederen (2 procent van het totaal) zijn goed voor ruim de helft van de totale import en export.

Handel met vijf landen goed voor ruim de helft van de handelswaarde

De vijf landen waaruit Nederland de meeste goederen invoert zijn Duitsland, België, China, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 51 procent van de totale Nederlandse invoer.

Top 5 landen Nederlandse invoer, 2010

Top 5 landen Nederlandse invoer, 2010

Bij de uitvoer zijn Duitsland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Italië samen goed voor maar liefst 57 procent van de totale Nederlandse export.

Top 5 landen Nederlandse uitvoer, 2010

Top 5 landen Nederlandse uitvoer, 2010

Naast de top 5 van handelspartners voert Nederland met vele andere landen handel. Bijna de gehele handelswaarde komt tot stand door de handel met 50 van de in totaal 243 handelspartners.

Aandeel van handelspartners in totale Nederlandse in- of uitvoerwaarde, 2010

Aandeel van handelspartners in totale Nederlandse in- of uitvoerwaarde, 2010

Beperkt aantal goederen vertegenwoordigt een grote handelswaarde

De Nederlandse handel richt zich niet alleen op een beperkt aantal landen, maar ook op een beperkt aantal goederen. Van de bijna 9 500 goederen waarin kan worden gehandeld zijn 200 goederen goed voor ruim 50 procent van de totale import en export.
Een groot deel van de meest verhandelde goederen zijn producten die eerst worden ingevoerd en daarna weer worden uitgevoerd (wederuitvoer), zoals medicijnen, routers, printers en laptops. Ook gaat het om producten die in Nederland gewonnen of gemaakt worden en daarna worden uitgevoerd, zoals aardgas, olieproducten en machines. Voor het overige deel betreft het goederen die eerst worden ingevoerd en daarna hier worden gebruikt, zoals ruwe aardolie en auto’s.

Aandeel van verhandelde goederen in totale Nederlandse in- of uitvoerwaarde, 2010

Aandeel van verhandelde goederen in totale Nederlandse in- of uitvoerwaarde, 2010

Pascal Ramaekers

Bron StatLine