Landen

Het gaat hier om de landen van herkomst (bij de invoer van goederen) en bestemming (bij de uitvoer van goederen), vanuit Nederlands perspectief. Het artikel refereert aan het totale aantal landen ter wereld volgens de Geonomenclatuur van de Europese Commissie voor het statistiekjaar 2010 (minus Nederland zelf). Dat zijn 243 landen.