Goederensoorten

Het artikel refereert aan het totale aantal goederensoorten dat internationaal verhandeld wordt volgens de Gecombineerde Nomenclatuur van het statistiekjaar 2010 zoals vastgesteld door de Europese Commissie en de Wereld Douane Organisatie. Dat zijn 9452 goederensoorten.