Nauwelijks omzetgroei detailhandel in juni

De omzet van de detailhandel was in juni vrijwel gelijk aan die van juni 2010. De prijzen waren bijna 3 procent hoger, het volume kromp dan ook met ruim 2 procent. Evenals in mei werd de omzet in juni nogal beïnvloed door de samenstelling van de koop- en feestdagen.

De samenstelling van de koopdagen was in juni 2011 gunstiger dan in juni 2010. Het positieve effect hiervan op de omzet wordt geraamd op ruim 1 procent. Hemelvaart en Pinksteren vielen dit jaar in juni en niet in mei. Het effect hiervan op de omzet van de detailhandel is niet bekend.

De winkels in voedings- en genotmiddelen boekten bijna 3 procent meer omzet. Deze toename valt geheel toe te schrijven aan de supermarkten. De omzet van de speciaalzaken in deze branche was aanzienlijk lager dan een jaar eerder.

De omzet van de winkels in de non-foodsector was bijna 3 procent lager. Alleen doe-het-zelfzaken realiseerden een kleine groei. De overige winkels in non-foodartikelen zagen hun omzet afnemen, met name textielsupermarkten (-15 procent) en  kledingwinkels (-5 procent).

Tankstations behaalden ruim 4 procent meer omzet dan in juni 2010. De prijzen lagen bijna 9 procent hoger dan een jaar eerder. Als deze branche buiten beschouwing blijft, lag de omzet van de detailhandel bijna een half procent onder het niveau van juni 2010.

Behalve de winkels en de tankstations maken ook postorderbedrijven en internetwinkels deel uit van de detailhandel. Bij deze bedrijven was de omzet iets lager dan een jaar eerder.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het op 16 augustus 2011 gepubliceerde bericht over de detailhandel. De cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens.

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en Horeca.