Internationaal wegvervoer blijft vaak dicht bij huis

Het internationale wegvervoer door Nederlandse transporteurs is vooral gericht op gebieden vlak over de Nederlandse grens. Ruim 80 procent van alle internationaal over de weg vervoerde tonnage wordt geladen of gelost in Duitsland of België, ruim de helft in gebieden die direct aan Nederland grenzen.

Internationaal wegvervoer door Nederlandse wegtransporteurs, 2009

Internationaal wegvervoer door Nederlandse wegtransporteurs, 2009

Helft van internationaal vervoer van en naar Duitsland

Duitsland is de grootste markt voor het internationale wegvervoer. In 2009 werd 50 miljoen ton goederen tussen Nederland en de oosterburen vervoerd. Dat is de helft van het totale internationale vervoer door Nederlandse wegtransporteurs. Het vervoer van of naar België was goed voor een derde van het gewicht.

Internationaal wegvervoer van en naar België en Duitsland door Nederlandse vervoerders, 2009

Internationaal wegvervoer van en naar België en Duitsland door Nederlandse vervoerders, 2009

Meeste vervoer naar Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen

Het grootste deel van het wegvervoer van en naar Duitsland en België concentreert zich rond het grensgebied. Van al het tussen Nederland en Duitsland vervoerd gewicht werd meer dan de helft van en naar de deelstaat Noordrijn-Westfalen gereden. Bij elkaar reden de Nederlandse wegvervoerders in 2009 zo’n 26 duizend keer per week naar Noordrijn-Westfalen en vervoerden daarbij gemiddeld bijna 9 ton goederen.

Van alle naar België vervoerde gewicht was 85 procent bestemd voor het gewest Vlaanderen. Het meeste hiervan ging naar de provincie Antwerpen.

Veel landbouwproducten naar Duitsland

Naar Duitsland gingen vooral landbouwproducten, levende dieren en voedingsproducten. Deze producten waren goed voor ruim een derde van alle naar Duitsland vervoerde goederen. Daarnaast werden ook veel chemische producten naar Duitsland vervoerd.

Van elke 100 ton die Nederlandse wegtransporteurs in 2009 vanuit Duitsland naar Nederland vervoerden bestond bijna 40 ton uit zand, grind en bouwmaterialen. Hiervan was 80 procent afkomstig uit Noordrijn-Westfalen.

Internationaal wegvervoer vanuit Duitsland naar goederensoort, 2009

Internationaal wegvervoer vanuit Duitsland naar goederensoort, 2009

Mathijs Jacobs en Paul Ras

Bronnen: