Groei Nederlandse economie zwakt af

  • 1,5 procent groei op jaarbasis
  • Kwartaal op kwartaal 0,1 procent groei
  • Investeringen 4,2 procent hoger
  • Export Nederlands product valt terug
  • Geen groei consumptie huishoudens
  • Bescheiden banengroei

De economische groei is in het tweede kwartaal van 2011 sterk afgezwakt. Ten opzichte van het tweede kwartaal een jaar eerder groeide de Nederlandse economie met 1,5 procent. In vergelijking met het eerste kwartaal groeide de economie met 0,1 procent. Het aantal banen van werknemers was 46 duizend hoger dan een jaar geleden. Dit blijkt uit de eerste, voorlopige raming van het CBS.

Investeringen nemen toe

De investeringen zijn in het tweede kwartaal van 2011 met 4,2 procent gegroeid in vergelijking met een jaar geleden. Vooral in transportmiddelen en machines is meer geïnvesteerd. Ook de investeringen in woningen en bedrijfsgebouwen waren hoger, maar de groei was aanzienlijk minder dan in het eerste kwartaal. Toen profiteerde de bouwsector van het zachte weer.

Export Nederlands product valt terug

De export van goederen van Nederlandse makelij groeide met 2,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei is aanzienlijk lager dan in het eerste kwartaal. De stijging van de wederuitvoer is net als in het vorige kwartaal ook minder spectaculair dan in de kwartalen daarvoor. Ook de groei van het exportoverschot van diensten droeg bij aan de groei van de Nederlandse economie.

Consumptie huishoudens stagneert

Huishoudens hebben in het tweede kwartaal evenveel besteed als een jaar eerder. Ze hebben meer uitgegeven aan duurzame goederen en diensten, maar minder aan voedings- en genotsmiddelen. Het gasverbruik door huishoudens daalde sterk door het relatief zachte weer in vergelijking met een jaar eerder.

De overheidsbestedingen aan zorg en onderwijs zijn toegenomen, terwijl de uitgaven aan openbaar bestuur en defensie bleven dalen.

Bescheiden groei industrie en bouw, zakelijke dienstverlening herstelt

De terugval in groei van de export van Nederlands product resulteerde in een bescheiden groei van de industriële productie in het tweede kwartaal van 2011. Ook de bouwproductie groeide slechts licht. De groei van de zakelijke dienstverlening trok aan van een lichte krimp in het eerste kwartaal naar een groei van 1,4 procent in het tweede kwartaal van 2011. Bij de delfstoffenwinning en energiebedrijven was sprake van een productiekrimp.

Licht herstel banengroei

In het tweede kwartaal van 2011 waren er 46 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Dit is een stijging met 0,6 procent. Na correctie voor seizoeninvloeden is het aantal banen in het tweede kwartaal 0,3 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2011. Na stabilisatie van het aantal banen in het eerste kwartaal is er nu weer sprake van een lichte groei.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.