Mobiel internetten steeds populairder

Mobiel internetten raakt steeds meer ingeburgerd. Ruim een op de drie internetters had in 2010 toegang tot het web via mobiele apparatuur. In 2007 was dat nog een op de vijf. Jongeren maakten het vaakst gebruik van mobiele apparatuur om te internetten

Stijging vooral door mobiele telefoons

In 2010 had ruim 20 procent van de internetgebruikers via een mobiele telefoon internettoegang. Dit was in 2007 nog 8 procent. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door het toenemend gebruik van mobiele telefoons zoals de smartphone met UMTS-verbinding. Dit gebruik is ten opzichte van 2007 verviervoudigd. Het gebruik van andere mobiele verbindingen bijvoorbeeld via GPRS is in de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.

Gebruik van apparatuur voor mobiel internet

Gebruik van apparatuur voor mobiel internet

Vooral jongeren gebruiken mobiel internet

Bijna de helft van 12- tot 25-jarige internetters maakt gebruik van mobiele apparatuur om te internetten. Ook onder internetgebruikers in de leeftijd van 25 tot 44 jaar is het aandeel dat mobiel internet gebruikte bovengemiddeld. Oudere internetgebruikers maken veel minder gebruik van mobiele apparatuur om te internetten. Het verschil tussen jongeren en ouderen is nog groter bij het gebruik van mobiele telefoons met een internetverbinding. Van de 12- tot 25-jarigen gebruikt 30 procent wel eens internet via de mobiele telefoon tegen 11 procent van de 45 tot 65 jarigen.

Gebruik mobiele apparatuur voor mobiel internet naar leeftijd, 2010

Gebruik mobiele apparatuur voor mobiel internet naar leeftijd, 2010

Ger Sleijpen

Bron: ICT, kennis en economie 2011