OPTA-onderzoek

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) heeft onlangs cijfers over mobiel internetten gepubliceerd waaruit blijkt dat ruim een op de drie Nederlanders gebruik maakt van mobiel internetten. Uit de hier gepresenteerde CBS-cijfers blijkt, dat ongeveer een derde deel van het aantal internetters daarbij gebruik maakt van mobiele apparatuur. Bestrijkt de OPTA de totale populatie, het CBS beperkt zich tot degenen met toegang tot internet (ca 12 miljoen personen). Hieruit volgt dat het CBS uit komt op ca. 25 procent van de populatie, veel lager dus dan de OPTA. Dit verschil wordt voor een aanzienlijk deel verklaard doordat de OPTA-cijfers betrekking hebben op het aantal actieve aansluitingen (dat ruim 120 procent bedraagt van het aantal personen dat mobiel internet) terwijl de CBS-cijfers alleen het aantal personen betreffen.