Groei AOW-uitkeringen in stroomversnelling door babyboomers

Eind april 2011 werden 2,9 miljoen uitkeringen verstrekt in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit zijn er bijna 14 duizend meer dan in maart 2011. In deze sterke groei is de eerste instroom van de babyboomers in de AOW zichtbaar. 

In maart eerste babyboomers in de AOW

Zowel in maart als in april 2011 was de toename van AOW-uitkeringen veel groter dan in de voorgaande maanden. De eerste babyboomers, mensen van de generatie die vlak na de oorlog geboren is, hebben in maart recht gekregen op een AOW-uitkering. De maandelijkse toename van mei 2010 tot en met februari 2011 was gemiddeld 5 duizend uitkeringen. De stijging in maart en april was ruim tweeënhalf keer zo groot. De generatie 1946 is de grootste ooit geboren in Nederland. Op 1 januari 2011 waren er nog 234 duizend in leven.

Aantal nieuwe AOW-uitkeringen

Ontwikkeling aantal AOW-uitkeringen

Vergrijzing goed zichtbaar in AOW

Het aantal AOW-uitkeringen stijgt al jaren. Sinds april 2007 is het aantal uitkeringen met ruim 300 duizend toegenomen. In april 2011 komen 1,6 miljoen AOW-uitkeringen terecht bij mensen in de leeftijdsgroep 65 tot 75 jaar. In de leeftijdsgroepen 85 tot 95 jaar en 95 jaar en ouder neemt het aantal uitkeringen naar verhouding sneller toe. Dit komt doordat de mensen in Nederland steeds ouder worden.

Ontwikkeling AOW-uitkeringen naar leeftijdsgroep

Ontwikkeling aantal AOW-uitkeringen naar leeftijdsgroep

Steeds meer AOW-uitkeringen naar mannen

Van de AOW-uitkeringen ging in april 55 procent naar vrouwen. In vier jaar tijd is het aantal uitkeringen verstrekt aan vrouwen gestegen met 9 procent naar ruim 1,6 miljoen. In dezelfde periode steeg het aantal uitkeringen aan mannen met 14 procent tot 1,3 miljoen. Dat de stijging bij mannen groter uitvalt, is toe te schrijven aan de toegenomen levensduur van mannen.

Ontwikkeling AOW-uitkeringen naar geslacht

Ontwikkeling aantal AOW-uitkeringen naar geslacht

Geessiena Lycklama à Nijeholt

Bron: StatLine, AOW-uitkeringen