Bescheiden consumptiegroei door lager gasverbruik

De consumptie is in de eerste maanden van 2011 amper toegenomen. Huishoudens besteedden in februari 0,3 procent meer aan goederen en diensten dan een jaar eerder. In januari was de consumptie 0,2 procent hoger dan in januari 2010. Door het relatief zachte weer werd er veel minder gas verbruikt dan een jaar eerder. Dit remde de consumptiegroei in beide maanden met bijna 1 procentpunt. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van koopdagen.

Er werd in februari 3,6 procent meer besteed aan duurzame goederen. Consumenten gaven aanzienlijk meer uit aan nieuwe personenauto’s, elektronica en schoenen. De bestedingen aan meubels en artikelen voor het inrichten van de woning waren juist lager dan een jaar eerder. Aan voedings- en genotmiddelen werd 0,4 procent meer besteed. De bestedingen aan diensten waren 0,8 procent hoger dan een jaar eerder.

De bestedingen door huishoudens zijn al een jaar onafgebroken hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, maar de groei is gematigd. De consumptieradar laat zien dat de omstandigheden voor de consumptie na een geleidelijke verbetering in 2010 in de laatste maanden weinig veranderd zijn.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.