Brandweer komt steeds sneller in actie

In 2009 is de uitruktijd van de brandweer opnieuw verbeterd. Gemiddeld reden de brandweerwagens 5 minuten na binnenkomst van een brandmelding op de meldkamer weg uit de kazerne. In 2006 duurde dat nog een halve minuut langer.

Gemiddelde opkomsttijd bij brand

Gemiddelde opkomsttijd bij brand

Snellere reactie, langer onderweg

De opkomsttijd van de brandweer bedroeg in 2009 gemiddeld 10 minuten. Al enige jaren zijn de opkomsttijden vrijwel constant. Wel valt op dat de tijd tussen het moment dat een alarmmelding vanuit de meldkamer wordt doorgegeven aan de kazerne en het moment van uitruk, is afgenomen. In 2009 bedroeg deze gemiddeld 3,1 minuten, waar dit in 2006 nog 3,5 minuten was.

Daarentegen is de gemiddelde rijtijd iets toegenomen. In 2009 duurde het gemiddeld 5 minuten om vanuit de kazerne de brand te bereiken, tegen 4,8 minuten in 2006.

Meer branden, minder hulpverleningen

In totaal kwam in 2009 de brandweer 47 duizend keer in actie wegens branden. Een jaar eerder was dat 45 duizend maal. Daarnaast heeft de brandweer in 2009 bijna 42 duizend terechte verzoeken om hulpverlening ontvangen, 2,2 duizend minder dan in 2008.

Overigens ging het net als voorgaande jaren ook in 2009 bij een groot deel van de meldingen om loos alarm. Loos alarm maakte met 68 duizend geregistreerde meldingen 43 procent uit van het totale aantal meldingen. Het merendeel van de loze brandmeldingen was afkomstig van automatische brandmeldinstallaties.

Meldingen binnengekomen bij de brandweer naar type

Meldingen binnengekomen bij de brandweer naar type

Scherpe daling aantal doden bij brand

Bij branden in 2009 vielen 57 dodelijke slachtoffers, 40 minder dan voorgaand jaar. Het aantal doden in 2009 is laag in vergelijking met andere jaren. Het aantal gewonden bij brand is met 16 procent gestegen tot ongeveer 1 000. Verder zijn ongeveer  600 personen bij een brand gered, waarvan 400 door de brandweer.

Kosten brandweer verdubbeld sinds 2000

De gemeentelijke kosten voor brandweer en rampenbestrijding zijn in 2009 begroot op 1,1 miljard euro. Deze kosten betreffen onder andere bedrijfsvoering, personeel, materieel, preventie, gebouwen en opleiding. Gemiddeld per Nederlander komt dat neer op gemiddeld 66 euro per Nederlander, ruim twee keer zo veel als in 2000. De inflatie bedroeg over dezelfde periode 21 procent.

Gemiddelde kosten van gemeenten aan brandweer en rampenbestrijding per inwoner

Gemiddelde kosten van gemeenten aan brandweer en rampenbestrijding per inwoner

Wim Vissers en Vinodh Lalta

Bronnen:
• Brandweerstatistiek 2009
• StatLine, Brandweer; brand- en hulpverleningsmeldingen
• StatLine, Schade door brand, slachtoffers en reddingen