Uitruktijd

De uitruktijd is de tijd tussen het moment dat een brandmelding binnenkomt op de meldkamer en het moment dat de (eerste) brandweerwagen de kazerne verlaat.