Rusland is Nederlands grootste olieleverancier

Van de totale Nederlandse import van ruwe aardolie in 2010 is een derde afkomstig uit Rusland. Op gepaste afstand volgt het Verenigd Koninkrijk als tweede belangrijkste invoerland. Het belang van Saoedi-Arabië is de afgelopen jaren afgenomen.

Invoer ruwe aardolie, top 10 invoerlanden

Invoer ruwe aardolie, top 10 invoerlanden

Verschuivende marktaandelen

In 2000 was Saoedi-Arabië nog het grootste invoerland van ruwe aardolie voor Nederland. De groei van Rusland is ten koste gegaan van de marktaandelen van het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Arabische golfstaten. Naast Rusland is ook Afrika in de afgelopen jaren sterk opgekomen als olieproducerende regio. Nigeria was in 2010 het op vier na grootste invoerland voor Nederland

De totale hoeveelheid geïmporteerde ruwe olie is in de afgelopen tien jaar met 53 miljoen ton nagenoeg hetzelfde gebleven. Het aandeel van de Arabische golfstaten (Iran, Saoedi-Arabië, Koeweit, Irak, Bahrein, Quatar, VAE, Oman, Jemen) hierin was vorig jaar 23 procent. Uit Noord-Afrika (Algerije, Marokko, Tunesië, Libië, Egypte en Soedan) kwam slechts 3 procent van de totale invoer.

Nieuwe olievelden in Rusland

De totale winning in Rusland nam in de periode 2000-2010 toe door de ontwikkeling van nieuwe olievelden en modernere olie-installaties die de olie beter uit de grond kunnen halen. Ook de winning in de Arabische golfstaten is licht toegenomen. De Arabische oliestromen zijn de laatste jaren echter verlegd van Europa naar opkomende economieën als China en India. Ook het eigen verbruik van de Arabische landen neemt sterk toe.

Nederlandse ruwe aardoliewinning

De winning van aardolie op Nederlands grondgebied neemt af en kwam vorig jaar uit op 1 miljoen ton. Door de heropening van het Schoonebeekolieveld zal de Nederlandse winning weer toenemen. Verwacht wordt dat er de komende 20 jaar ongeveer 17 miljoen ton gewonnen kan worden, waarmee de gemiddelde winning per jaar met ruim 0,8 miljoen ton zal stijgen. De piekhoeveelheid van 4,6 miljoen ton gewonnen aardolie in 1986 zal daarmee niet overtroffen worden.

Prijsontwikkeling ruwe aardolie, producentenprijs

Prijsontwikkeling ruwe aardolie, producentenprijs

Prijs van ruwe olie stijgt snel

De prijs van ruwe olie is de laatste twee jaar meer dan verdubbeld. Dat komt onder meer door de wereldwijde toename van de vraag naar motorbrandstoffen, de sterk groeiende petrochemische industrie en de recente onrust in het Midden-Oosten.

Sander Brummelkamp en Ram Sardjoepersad

Bronnen: