Winstgevendheid bedrijfsleven verbeterd

Voor het eerst sinds het uitbreken van de economische crisis eind 2008 is het aantal bedrijven (exclusief financiële bedrijven) waarbij de winstgevendheid verbeterde, groter dan het aantal dat een verslechtering noteerde. De toename van de winstgevendheid was het grootst in de delfstoffenwinning. Verder is vooral bij grote bedrijven de winstgevendheid verbeterd. 

Winstgevendheid niet-financieel bedrijfsleven

Winstgevendheid niet-financieel bedrijfsleven

Grootste verbetering in delfstoffenwinning

In het vierde kwartaal van 2010 meldde bijna 20 procent van de Nederlandse niet-financiële bedrijven een toename van de winstgevendheid ten opzichte van een kwartaal eerder. Bij 64 procent bleef de winstgevendheid gelijk en ruim 16 procent van de bedrijven gaf een verslechtering aan. Voor het eerst sinds de economische crisis is de winstgevendheid ten opzichte van een kwartaal eerder verbeterd.

De toename van de winstgevendheid was het grootst in de delfstoffenwinning. Bij per saldo 33 procent van de ondernemers in die sector verbeterde de winstgevendheid. Daarentegen liep de winstgevendheid het sterkst terug in de bouw. Deze sector ondervindt nog in alle hevigheid de gevolgen van de economische crisis.

Winstgevendheid naar sectoren, 4e kw 2010

Winstgevendheid naar sectoren, 4e kw 2010

Verbetering alleen bij grote bedrijven

Vooral bij grote bedrijven verbeterde de winstgevendheid. Bij de bedrijven met 50 tot 100 werkzame personen is de winstgevendheid per saldo bij 3 procent van de bedrijven verbeterd. Bij de bedrijven met 100 of meer werkzame personen zag bijna 10 procent van de ondernemers een verbetering. Bij de kleine bedrijven, tot 50 werkzame personen, verslechterde daarentegen de winstgevendheid.

Winstgevendheid naar bedrijfsgrootte, 4e kw 2010

Winstgevendheid naar bedrijfsgrootte, 4e kw 2010

Gerard Taal

Bronnen: