Pensioenregeling via de werkgever:

Arbeidsgerelateerde pensioenopbouw

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen.

  • Het eerste onderdeel is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW).
  • Het tweede onderdeel is de collectieve arbeidsgerelateerde pensioenopbouw.
  • Onder het derde onderdeel vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) het eerste en tweede onderdeel aan te vullen.

Naast de genoemde onderdelen kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.