Psychische klachten vooral bij vrouwen, ouderen en laagopgeleiden

In de periode 2001–2009 had gemiddeld 14 procent van de volwassen Nederlanders psychische klachten. Psychische problemen komen het meest voor onder vrouwen, 75-plussers en laagopgeleiden. Getrouwde personen zijn geestelijk gezonder dan personen zonder echtgenoot.

Oudere vrouwen hebben het vaakst psychische klachten

Vrouwen hebben een minder goede psychische gezondheid dan mannen. Tussen 2001 en 2009 had gemiddeld één op de zes vrouwen psychische klachten. Bij de mannen was dit één op de tien.

Psychische klachten komen het vaakst voor onder 75-plussers, gevolgd door personen van 45 tot 55 jaar. Jongeren tot 25 jaar zijn op geestelijk vlak het meest gezond.

De samenhang tussen leeftijd en psychische gezondheid verschilt voor mannen en vrouwen. De relatief slechte gezondheid van 45- tot 55-jarigen en de relatief goede gezondheid van jongeren is vooral te zien bij de mannen. Bij vrouwen komen psychische klachten vooral voor onder 65-plussers.

Psychische klachten naar leeftijd en geslacht, 2001/2009

Psychische klachten naar leeftijd en geslacht, 2001/2009

Meer psychische problemen bij lager opgeleiden

Lager opgeleiden hebben vaker psychische klachten dan hoger opgeleiden. Van degenen met een hbo- of universitaire opleiding kampte gemiddeld 9,7 procent met psychische problemen, tegen bijna 24 procent van de personen die alleen het basisonderwijs gevolgd hebben.

Psychische klachten naar opleidingsniveau, 2001/2009

Psychische klachten naar opleidingsniveau, 2001/2009

Getrouwden hebben goede psychische gezondheid

Personen die getrouwd zijn hebben een betere geestelijke gezondheid dan personen zonder echtgeno(o)t(e). Van de gehuwden had in de periode 2001–2009 gemiddeld ruim 11 procent psychische klachten. Van de niet-gehuwden was dit 14 procent. Personen die hun partner door scheiding of overlijden hebben verloren, waren het ongezondst. Van hen had meer dan 23 procent psychische klachten.

De groep weduwen en weduwnaars bestaat uit relatief veel vrouwen, personen van 75 jaar en ouder en laagopgeleiden. Als rekening wordt gehouden met de samenstelling van de groep blijken weduwen en weduwnaars geestelijk gezonder te zijn dan gescheiden personen.

Psychische klachten naar burgerlijke staat, 2001/2009

Psychische klachten naar burgerlijke staat, 2001/2009

Marian Driessen en Marieke Houben - van Herten

Bron: Geestelijke ongezondheid in Nederland in kaart gebracht