Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid is gemeten met behulp van de mental health inventory 5 (MHI-5). De MHI-5 is een internationale standaard voor het meten van geestelijke gezondheid en bestaat uit 5 vragen die steeds betrekking hebben op hoe men zich in de afgelopen 4 weken voelde.
Gevraagd wordt:
1) Voelde u zich erg zenuwachtig?
2) Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
3) Voelde u zich kalm en rustig?
4) Voelde u zich neerslachtig en somber?
5) Voelde u zich gelukkig?

Respondenten kunnen voor iedere vraag kiezen uit de volgende 6 antwoordcategorieën: voortdurend, meestal, vaak, soms, zelden of nooit. Op basis van de antwoorden kan een somscore worden berekend (Van der Zee e.a., 1993). Bij de positief geformuleerde vragen (3 en 5) worden voor de verschillende antwoordcategorieën respectievelijk de waarden 5, 4, 3, 2, 1 en 0 toegekend. Bij de negatief geformuleerde vragen (1,2 en 4) geldt precies het tegenovergestelde. Per persoon worden vervolgens de waarden van alle vijf de vragen bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met 4. Op die manier is de minimale somscore van een persoon gelijk aan 0 en de maximale score gelijk aan 100. Hoe lager de score, hoe slechter de psychische gezondheid van de persoon zoals gemeten met de MHI-5. Personen met een somscore van 60 of minder worden geclassificeerd als geestelijk ongezond.