Bijna 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten

In 2009 waren er in Nederland bijna 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten. Dat is 15 procent van alle 15- tot 65-jarigen. Ruim 4 op de 10 arbeidsgehandicapten hadden in 2009 een betaalde baan van twaalf uur per week of meer. De helft van hen had een deeltijdbaan.

Arbeidsgehandicapten vaak 45-plussers

Bij arbeidsgehandicapten gaat het relatief vaak om ouderen. In 2009 was 34 procent 55 tot 65 jaar, 28 procent was 45 tot 55 jaar. Bij niet-arbeidsgehandicapten was dat respectievelijk 17 en 21 procent.

Toename aandeel jongeren onder arbeidsgehandicapten

Terwijl onder niet-arbeidsgehandicapten het aandeel jongeren van 15 tot 25 jaar ten opzichte van 2003 gelijk bleef, nam dit bij arbeidsgehandicapten met 2 procentpunt toe tot 8 procent. Dit komt neer op 136 duizend jonge arbeidsgehandicapten.

Arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten naar leeftijd

Arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten naar leeftijd

In 2009 iets meer arbeidsgehandicapten met baan

Hoewel arbeidsgehandicapten aangeven een langdurige aandoening te hebben waardoor ze belemmerd worden om betaald werk te verrichten of te krijgen, had in 2009 zo'n 43 procent van hen een baan van 12 uur per week of meer. Wel was dat aanzienlijk minder vaak het geval dan bij de niet-arbeidsgehandicapten. Van hen was 72 procent aan het werk.

Zowel bij arbeidsgehandicapten als bij niet- arbeidsgehandicapten was de arbeidsdeelname in 2009 hoger dan in 2003. Bij de laatste groep was de toename echter groter.

Arbeidsdeelname arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten van 15 tot 65 jaar

Arbeidsdeelname arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten van 15 tot 65 jaar

Sterke groei deeltijdwerken bij arbeidsgehandicapten

Arbeidsgehandicapten met een baan werken veel vaker in deeltijd dan niet- arbeidsgehandicapten. In 2009 had 51 procent van hen een baan van 12 tot 35 uur per week, tegenover 38 procent van de niet-arbeidsgehandicapten.

Bij beide groepen is het aandeel parttimers in 2009 ten opzichte van 2003 gestegen. Bij arbeidsgehandicapten was die toename bijna 7 procentpunt, tegenover bijna 4 procentpunt bij personen zonder arbeidshandicap.

Werkende arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten van 15 tot 65 jaar met een deeltijdbaan

Werkende arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten van 15 tot 65 jaar met een deeltijdbaan

Hendrika Lautenbach en Jos Sanders (TNO)

Bronnen: