Gecorrigeerd

Het aantal ziekenhuisopnamen hangt af van het geslacht en de leeftijd van een persoon. Omdat de leeftijdsverdeling van de verschillende herkomstgroepen verschilt, is hiervoor gecorrigeerd door middel van standaardisatie. Daardoor kunnen de herkomstgroepen beter onderling worden vergeleken. Als standaard is de gemiddelde bevolking in 2000 gebruikt.
Vanwege het geringe aantal allochtonen van 60 jaar en ouder hebben de gestandaardiseerde cijfers alleen betrekking op personen tot 60 jaar.
Terug naar artikel