Uitvoer blijft fors groeien

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei bijna 18 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee neemt de groei van het uitvoervolume in de eerste maanden van 2010 steeds verder toe. Bij deze cijfers moet wel in ogenschouw worden genomen dat het uitvoervolume in de eerste helft van 2009 steeds 11 tot 15 procent kleiner was dan in 2008. In mei 2010 lag het uitvoervolume voor het eerst boven het niveau van voor de kredietcrisis.

Het volume van de invoer nam in mei met ruim 18 procent toe. De groei van het volume van de invoer was daarmee veel groter dan in de voorgaande maanden. Net als het volume van de uitvoer ligt het invoervolume iets boven het niveau van mei 2008. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van juli zijn de omstandigheden voor de Nederlandse export gunstiger dan een maand eerder. Na een lange periode waarin de omstandigheden verslechterden, is de situatie vanaf mei 2009 geleidelijk verbeterd.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 29,9 miljard euro. Dat is een kwart meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met 26 procent en kwam uit op 27,1 miljard euro. De in- en uitvoerwaarde van alle productgroepen groeide flink. Het handelsoverschot bedroeg 2,8 miljard euro. Dit is 0,3 miljard euro meer dan in mei 2009.

De uitvoer naar EU-landen groeide harder dan de uitvoer naar andere landen. De invoer uit niet-EU-landen nam juist veel sterker toe dan de invoer uit EU-landen.

Mede als gevolg van hogere prijzen van aardolie- en basismetaalproducten en chemische producten waren de uitvoerprijzen 8,6 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral door hogere prijzen van aardolie en aardolie- en basismetaalproducten waren de invoerprijzen 9,0 procent hoger dan een jaar eerder. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van mei 2009 iets verslechterd.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.