Bedrijven innoveren vooral in eigen huis

In de periode 2006-2008 hebben bijna 10 duizend bedrijven producten geïnnoveerd. Dat is 16,7 procent van alle bedrijven met 10 of meer werkzame personen. Het aandeel bedrijven dat zelf producten vernieuwt, is toegenomen onder bedrijven zonder onderzoeks- of ontwikkelactiviteiten (R&D).

Productinnovatoren naar wijze van innoveren

Productinnovatoren naar wijze van innoveren

Niet-R&D-bedrijven: forse groei productinnovatie in eigen bedrijf

Opvallend is de groei van het aandeel niet-R&D-bedrijven dat binnenshuis productinnovaties doorvoert. Dit aandeel lag in 2006-2008 bijna 6 procentpunt hoger dan in de periode 2002-2004. Deze stijging bleef bij R&D-bedrijven op iets minder dan 3 procentpunt steken. Dit patroon wijst erop dat bedrijven het uitbesteden van R&D steeds frequenter combineren met het zelf doorvoeren van productinnovaties. Verder daalde het aandeel bedrijven dat samen met een partner innoveert. Ook het volledig overlaten van productvernieuwing aan derden heeft aan populariteit ingeboet.

Vooral R&D-bedrijven innoveren zelf

Het zelf ontwikkelen van productinnovaties bij bedrijven is fors toegenomen, maar bij R&D-bedrijven ligt dit nog wel hoger dan bij niet-R&D bedrijven. Vooral de industrie is sterk gericht op vernieuwing van producten binnen het eigen bedrijf. Dit lijkt in lijn met het specialistische karakter van industriële innovaties. Omgekeerd realiseren derden vaker innovaties bij niet-R&D-bedrijven.

Productinnovatoren naar wijze van innoveren, per sector, 2006-2008

Productinnovatoren naar wijze van innoveren, per sector, 2006-2008

Marcel van Wijk en Vincent Fructuoso van der Veen

Bron: Kennis en economie 2009