Herstel uitvoer zet verder door

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart bijna 14 procent groter dan een jaar eerder. In februari was dit nog 10 procent. Hierbij moet rekening worden gehouden met de forse terugval van de uitvoer, die in november 2008 begon. Daarna was het uitvoervolume in de eerste helft van 2009 zo’n 11 tot 15 procent lager dan een jaar eerder. Sindsdien is de afname steeds kleiner geworden. In december was er voor het eerst weer een hoger uitvoervolume. Het uitvoervolume ligt in maart nog iets onder het niveau van maart 2008.

Het volume van de invoer nam in maart met ruim 6 procent toe. Het invoervolume ligt nog wel duidelijk onder het niveau van maart 2008. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van mei zijn de omstandigheden voor de Nederlandse export iets gunstiger dan een maand eerder. Na een lange periode waarin de omstandigheden verslechterden, is de situatie vanaf mei 2009 geleidelijk verbeterd.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 32,5 miljard euro. Dat is bijna 22 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met ruim 16 procent tot 28,0 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 4,6 miljard euro. Dit is het grootste handelsoverschot sinds december 2007.

De waarde van de in- en uitvoer van grondstoffen en minerale brandstoffen nam, ten opzichte van een jaar eerder, fors toe. Ook de uitvoer van chemische producten kende een sterke toename.

De handel met niet-EU-landen liet net als in vorige maanden een sterke stijging zien. Voor het eerst in lange tijd was er ook bij de handel met EU-landen een sterke toename.

Mede als gevolg van hogere prijzen van aardolie- en basismetaalproducten waren de uitvoerprijzen ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral door hogere prijzen van aardolie en aardolie- en basismetaalproducten waren de invoerprijzen ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van maart 2009 verslechterd.

Zie ook: Beperkt deel export naar eurolanden met grootste overheidstekorten

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.