Beperkt deel Nederlandse export naar eurolanden met grootste tekorten

In 2009 ging minder dan 6 procent van de Nederlandse goederenexport naar Ierland, Griekenland, Spanje of Portugal. Dit zijn de vier landen met de grootste overheidstekorten van de eurozone. Hun tekorten varieerden vorig jaar van ruim 9 tot ruim 14 procent van het bruto binnenlands product.

Meer export naar Spanje dan naar overige drie landen samen

Met een aandeel in de totale exportwaarde van 3,4 procent is Spanje de op zes na belangrijkste exportbestemming voor Nederland. Daarmee heeft de export naar Spanje een grotere omvang dan die naar Ierland, Griekenland (beiden 0,8 procent van totale export) en Portugal (0,7 procent) samen. De totale exportwaarde van goederen naar de vier landen bedroeg in 2009 ruim 18 miljard euro.

Overheidstekorten versus exportaandelen, 2009

Overheidstekorten versus exportaandelen, 2009

Export naar Ierland lager in eerste kwartaal 2010

In het eerste kwartaal van 2010 was de waarde van de export naar Ierland 11 procent lager dan een jaar eerder. Daarentegen was de exportwaarde naar Griekenland, Portugal en Spanje respectievelijk 3, 19 en 26 procent hoger. Ter vergelijking, de totale Nederlandse exportwaarde is in het eerste kwartaal met 14 procent gegroeid.

Veel voeding en dranken naar Griekenland

Bijna een derde van de export naar Griekenland betreft voeding en dranken. Gemiddeld maakt deze categorie producten minder dan een zesde van het totale Nederlandse exportpakket uit. De export van grondstoffen en minerale brandstoffen naar Griekenland is daarentegen veel kleiner dan gemiddeld (6 versus 17 procent).

De meest uitgevoerde exportproducten naar Ierland betreffen chemische producten (30 procent). Bij de uitvoer naar Spanje en Portugal gaat het vooral om machines en transportmiddelen.

Samenstelling Nederlandse export, 2009

Samenstelling Nederlandse export, 2009

Merendeel uitvoer naar Spanje is wederuitvoer

Ruim de helft, 56 procent, van de totale uitvoer naar Spanje is wederuitvoer. Het overige deel is Nederlands product. Bij de uitvoer naar Ierland, Griekenland en Portugal overtreft echter de uitvoer van Nederlands product de wederuitvoer. De uitvoer van een euro Nederlands product draagt ruim zesmaal meer bij aan onze economie dan een euro wederuitvoer.

Wederuitvoer en uitvoer Nederlands product, 2009

Wederuitvoer en uitvoer Nederlands product, 2009

Pascal Ramaekers

Bron: StatLine, Internationale handel