Weinig stakingsdagen in 2009

In 2009 werden in Nederland 25 stakingen uitgeroepen. Het aantal verloren arbeidsdagen was het laagste sinds 1985. Een op de drie stakingen werd uitgeroepen buiten de vakverenigingen om.

Verlies arbeidstijd door stakingen zeer klein

In 2009 gingen er slechts 5 duizend arbeidsdagen verloren door stakingen. Een jaar eerder waren dat er 121 duizend.

Het aantal door stakingen verloren arbeidsdagen wisselt sterk. De afgelopen tien jaar gingen in 2002 de meeste arbeidsdagen verloren. In dat jaar waren er 245 duizend stakingsdagen, waarvan ruim 90 procent voor rekening kwam van stakingen in de bouw. Ook in 1995 waren er grote stakingen in de bouw.

Verloren arbeidsdagen

Verloren arbeidsdagen

In 2009 vooral stakingen in industrie en vervoer

Bijna de helft van de stakingen in 2009 ontstond in de industrie. Bij deze 12 stakingen gingen 3,4 duizend arbeidsdagen verloren. Het ging vooral over conflicten bij cao-onderhandelingen. Andere aanleidingen waren banenverlies door reorganisatie of verplaatsing van de productie.

In de bedrijfstak vervoer waren 8 kleine stakingen met 300 verloren arbeidsdagen. In 6 gevallen was agressie tegen het personeel de aanleiding om te staken.

Afgelopen tien jaar gingen 600 duizend dagen verloren

In de afgelopen tien jaar zijn er ruim 200 geschillen waargenomen, hierbij gingen bijna 600 duizend arbeidsdagen verloren. In deze periode ontstonden 7 van de 10 stakingen in de industrie en het vervoer. Slechts 1 staking vond plaats binnen de bouwnijverheid. Deze staking kostte maar liefst 224 duizend arbeidsdagen.

Geschillen en verloren arbeidsdagen naar bedrijfstak, 2000-2009

Geschillen en verloren arbeidsdagen naar bedrijfstak, 2000-2009

Een derde stakingen ‘wild’

Stakingen worden vaak met de vakbeweging in verband gebracht. Toch komen stakingen niet altijd uit de vakbeweging voort. In de periode 2000 - 2009 is bijna een derde van de stakingen een zogeheten wilde staking, die niet is uitgeroepen door een vakvereniging. Doorgaans zijn wilde stakingen relatief klein. In 2009 was dit niet anders: er waren 8 wilde stakingen, waarbij slechts 500 arbeidsdagen verloren.

Geschillen naar uitroepen stakingen

Geschillen naar uitroepen stakingen

Dick ter Steege en Rob Kuijpers

Bron: StatLine,