Geluk en tevredenheid

Of mensen gelukkig en tevreden zijn is bepaald op basis van de vragen: ‘In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?’ en ‘In welke mate bent u tevreden met het leven dat u nu leidt?’. Wie de eerste vraag beantwoordt met ‘zeer gelukkig’ of ‘gelukkig’ behoort tot de gelukkige mensen. Tot de tevreden mensen behoren degenen die de vraag over tevredenheid hebben beantwoord met ‘uitermate tevreden’, ‘zeer tevreden’ of gewoon ‘tevreden’.

Deze vragen zijn gesteld aan personen van 12 jaar en ouder in het Permanent Onderzoek Leefsituatie, periode 2006–2008.