Gewicht

De Body Mass Index (BMI) is een maat voor onder- of overgewicht. Het is het quotiënt van het gewicht in kilogram en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. In de analyses zijn niet meegenomen de respondenten met onbekende lengte en/of gewicht en de respondenten met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte. In dit laatste geval betreft het personen met een BMI van kleiner dan 14 of groter dan 40. De indeling van de gewichtsgroepen is als volgt:
• Personen met een BMI lager dan 18,5 kg/m2 hebben ondergewicht.
• Personen met een BMI van 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 hebben een normaal gewicht.
• Personen met een BMI van 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 hebben matig overgewicht.
• Personen met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger hebben ernstig overgewicht.

De cijfers betreffen personen van 20 jaar en ouder.