Grootste brandschade sinds vijf jaar

In 2008 hebben branden voor 1 miljard euro aan schade veroorzaakt. Dat is het hoogste bedrag sinds 2003.
Er waren iets minder branden dan een jaar eerder. Wel steeg het aantal mensen dat bij branden omkwam.

Schade bij brand

Schade bij brand

Minder branden en hulpverleningen

Vorig jaar ontvingen de Nederlandse brandweerkorpsen in totaal 158 duizend meldingen. In 70 duizend gevallen ging het echter om loos alarm. Het overgrote deel van deze loze meldingen was afkomstig van automatische brandmelders.

De brandweer moest meer dan 45 duizend keer uitrukken voor bestrijding van een brand. Dat is 2 duizend keer minder dan in 2007. Daarnaast hebben de brandweerlieden bijna 44 duizend keer (technische) hulpverlening verleend zoals het redden en/of bevrijden van personen en dieren of bestrijding van wateroverlast. In 2007 was dat nog ruim 49 duizend keer.

Meldingen binnengekomen bij de brandweer naar type

Meldingen binnengekomen bij de brandweer naar type

Miljard euro brandschade

Bij de 45 duizend branden die in 2008 hebben gewoed, is voor meer dan 1 miljard euro aan schade ontstaan. Sinds 2003 is de schade door branden niet meer zo groot geweest.

Alleen al de 14,4 duizend binnenbranden die in 2008 plaatsvonden, veroorzaakten voor 907 miljoen euro aan schade. De brand aan de Technische Universiteit in Delft in de maand mei was met 140 miljoen verantwoordelijk voor 14 procent van alle in 2008 door brand veroorzaakte schade.

Aantal doden bij brand sterk toegenomen

Bij de branden in 2008 waren 97 dodelijke slachtoffers te betreuren. Dat zijn er bijna 30 meer dan in het voorgaande jaar. Hieronder waren 3 brandweerlieden die om het leven kwamen bij een brand in een scheepswerf in Drenthe.

Verder raakten 874 personen gewond bij brand, onder wie 22 brandweerlieden. Dat is iets meer dan in 2007, toen er 843 gewonden vielen bij brand. Daarbij raakten 10 brandweerlieden gewond.

Wim Vissers en Vinodh Lalta

Bronnen: