Koeriers hebben fors minder post bezorgd in eerste helft 2009

De omzet van de koeriersbedrijven was in de eerste helft van dit jaar bijna 13 procent lager dan in de eerste helft van 2008. Door de economische crisis is er minder gebruik gemaakt van de diensten van koeriers.

Omzetdaling door minder bedrijvigheid

De omzetdaling is helemaal toe te schrijven aan de afgenomen bedrijvigheid. Het volume van  koeriers- en lokale postdiensten kromp in het eerste half jaar van 2009 met ruim 13 procent. De prijzen waren in deze periode nog 1 procent hoger. Wel was er in het tweede kwartaal van 2009 voor het eerst sprake van een lichte prijsdaling (0,2 procent).

In 2008 noteerde de branche nog een goed jaar. De totale omzet groeide toen met 8 procent tot bijna 2,5 miljard euro, bij een prijsstijging van ruim 4 procent.

Omzet koeriers- en lokale postdiensten

Omzet koeriers- en lokale postdiensten

Omzet gedomineerd door grootbedrijf

Er zijn circa 3 duizend koeriers- en lokale postdiensten actief. Het gaat voornamelijk om kleine bedrijven. De totale omzet wordt echter vooral gerealiseerd door het grootbedrijf. In 2008 was het grootbedrijf dat minder dan 1 procent van alle bedrijven in deze branche omvat, goed voor 71 procent van de totale omzet. Het kleinbedrijf waartoe ruim 95 procent van alle bedrijven behoort, behaalde 14 procent van de omzet.

Bedrijfsgrootte en omzet koeriers- en lokale postdiensten

Bedrijfsgrootte en omzet koeriers- en lokale postdiensten

André Weber

Bron: Transportbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008