Sterke groei zelfstandigen zonder personeel voorbij

In 2008 telde ons land ruim 640 duizend zelfstandigen zonder personeel. Hun aantal is de afgelopen twaalf jaar sterk toegenomen, het sterkst in de dienstverlenende sectoren en de bouw. In het tweede kwartaal van 2009 is echter een eind aan de groei gekomen.

Groei in de afgelopen twaalf jaar

In 1996 waren er minder dan 400 duizend zelfstandigen zonder personeel. Twaalf jaar later was dit opgelopen tot ruim 640  duizend. Het aantal zelfstandigen met personeel is in diezelfde periode licht toegenomen, terwijl het aantal meewerkende gezinsleden is afgenomen.

Ook als aandeel van de werkzame beroepsbevolking groeide het aantal zelfstandigen zonder personeel. In 1996 bestond nog 6 procent van de werkzame beroepsbevolking uit zelfstandigen zonder personeel, in 2008 was dit 9 procent.

Ontwikkeling zelfstandigen

Ontwikkeling zelfstandigen

Vooral werkzaam in dienstverlening

In 1996 kwamen zelfstandigen zonder personeel vooral voor in de landbouw, de zakelijke dienstverlening en de handel. Aan het einde van de vorige eeuw was er een omslag.

Vooral in de zakelijke dienstverlening, de culturele sector en ook in de bouw nam het aantal zelfstandigen zonder personeel sterk toe. In 2008 hadden deze sectoren de meeste zelfstandigen zonder personeel. Ook in de gezondheids- en welzijnszorg groeide hun aantal. In de landbouw en de handel bleef het aantal gelijk of nam het zelfs af.

Zelfstandigen zonder personeel in enkele bedrijfstakken

Zelfstandigen zonder personeel in enkele bedrijfstakken

Groot verschil met doorsnee werkende

De zelfstandige zonder personeel in 2008 was relatief vaak een man, gemiddeld 44 jaar oud, relatief hoogopgeleid en werkte gemiddeld 42 uur per week. De zelfstandige zonder personeel verschilde hierin sterk van de volledige werkzame beroepsbevolking, waar de verdeling van mannen en vrouwen meer in evenwicht was, de leeftijd en het opleidingsniveau gemiddeld lager zijn en ook de arbeidsduur gemiddeld korter was.

Kenmerken zelfstandigen zonder personeel en werkzame beroepsbevolking,  2008

Kenmerken zelfstandigen zonder personeel en werkzame beroepsbevolking,  2008

Lian Kösters

Bronnen: