Daling uitvoer iets minder groot

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei ruim 10 procent kleiner dan een jaar eerder. Daarmee is de afname iets minder groot dan in de eerste vier maanden van 2009. Toen was het uitvoervolume steeds 13 tot 15 procent kleiner. Het volume van de invoer nam met ruim 12 procent af. Deze volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten. Mei telde in 2009 even veel werkdagen als in 2008.

In mei bedroeg de waarde van de goederenuitvoer 24,1 miljard euro. Dat is 21 procent minder dan een jaar eerder. De waarde van de uitvoer naar EU-landen nam sterker af dan die naar niet-EU-landen. De waarde van de invoer was 22 procent lager en kwam uit op 21,5 miljard euro. Vooral de in- en uitvoerwaarde van minerale brandstoffen daalde sterk. Het handelsoverschot bedroeg 2,5 miljard euro, tegen 2,7 miljard euro een jaar eerder.

Vooral als gevolg van de veel lagere aardolie- en aardgasprijzen waren de in- en uitvoerprijzen in mei 11 procent lager dan een jaar eerder. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is ten opzichte van mei 2008 iets verslechterd.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.