Ruilvoet iets verslechterd

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in mei 2009 enigszins verslechterd ten opzichte van mei 2008. De prijzen van geïmporteerde goederen lagen 10,6 procent lager dan een jaar eerder, die van geëxporteerde goederen 11,1 procent. In maart en april was er nog sprake van een lichte ruilvoetverbetering.

De afname van de invoerprijzen in mei heeft mede te maken met de aanzienlijk lagere prijzen van ruwe aardolie en aardolieproducten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De afname van de uitvoerprijzen heeft voor een belangrijk deel te maken met de lagere prijs van aardolieproducten en aardgas.

Meer informatie over de ruilvoet is te vinden in het artikel “Ruilvoetontwikkeling goederenhandel buitenland”.

Ruilvoet

Ruilvoet

Meer cijfers staan op themapagina Internationale Handel.