Buitenlandse invloed op bedrijfsleven in 2007 niet verder toegenomen

In 2007 nam de buitenlandse invloed op het niet-financiële bedrijfsleven niet verder toe. De  niet-financiële bedrijven realiseerden een toegevoegde waarde van 322 miljard euro. Daarvan was 26 procent toe te schrijven aan ondernemingen in buitenlandse handen. In 2006 was dat aandeel even groot. Het is voor het eerst sinds 1996 dat de buitenlandse invloed niet is toegenomen.

Minder buitenlandse invloed in handel en horeca

In 2007 realiseerden niet-financiële ondernemingen in de handel, horeca en reparatie met een buitenlandse eigenaar 19 procent van de toegevoegde waarde in deze bedrijfstak. Een jaar eerder was dat nog 20 procent. De daling van de buitenlandse invloed komt doordat de kleine ondernemingen in 2007 fors beter presteerden dan de grote. En kleine ondernemingen zijn minder vaak in handen van het buitenland. In 1996 was het aandeel bedrijven in buitenlandse handen in de handel, horeca en reparatie 17 procent.

Bijdrage buitenland in toegevoegde waarde, naar bedrijfsklassen in de industrie, 2007

Bijdrage buitenland in toegevoegde waarde, naar bedrijfsklassen in de industrie, 2007

Sterke toename buitenlandse invloed in de voedings- en genotmiddelenindustrie

In de voedings- en genotmiddelenindustrie nam de buitenlandse invloed toe van 37 procent in 2006 naar 44 procent in 2007. Dat komt mede door de overname van het Nederlandse voedingsmiddelenconcern Numico door het Franse Danone.

Binnen de industrie zijn er meerdere bedrijfsklassen waar de buitenlandse invloed meer dan 50 procent bedraagt. Koploper is de basismetaalindustrie: ondernemingen in buitenlandse handen realiseerden ruim 93 procent van de toegevoegde waarde. In 2007 behaalden niet-financiële bedrijven in de industrie met een buitenlandse eigenaar 41 procent van de toegevoegde waarde in deze bedrijfstak. In 1996 was dat aandeel nog 28 procent.

Buitenlandse invloed bij vervoer en communicatie weer toegenomen

In 2007 kwam het Nederlandse vervoerbedrijf Connexxion in Franse handen en was het merendeel van aanbieders van mobiele telefonie in buitenlandse handen. In een jaar tijd groeide daardoor de buitenlandse invloed in de vervoer- en communicatiesector van ruim 27 naar 30 procent. In 1996 was slechts 4 procent van de toegevoegde waarde toe te schrijven aan buitenlandse aanbieders.

Groei bijdrage buitenland in toegevoegde waarde, naar sector

Groei bijdrage buitenland in toegevoegde waarde, naar sector

Alan Sebo en Rob van der Holst

Bron: Specificatie van transacties van niet-financiële vennootschappen naar eigendom, 2007.