Niet-financiële onderneming

Een niet-financiële onderneming is een onderneming die zich bezig houdt met de productie van goederen en/of het verlenen (niet-financiële) diensten. Dit kunnen zowel particuliere als publieke ondernemingen zijn.

Een niet-financiële onderneming is in buitenlandse handen, indien buitenlandse particulieren of bedrijven meer dan de helft van de zeggenschap in handen hebben. Dit kan door het bezit van meer dan de helft van de aandelen met stemrecht of door het op een andere wijze hebben van een meerderheidsbelang.