Kleine ondernemingen

Kleine ondernemingen zijn niet-financiële ondernemingen met een balanstotaal kleiner dan 23 miljoen euro. Grote bedrijven hebben een balanstotaal van 23 miljoen euro of groter.