Een op de tien werkenden gebruikt woning als werkplek of uitvalsbasis

In 2008 gebruikte 2,5 procent van de werkenden in Nederland de eigen woning structureel als werkplek. Vaak gaat het om gastouders, computerprogrammeurs of journalisten. Nog eens bijna 8 procent, zoals vertegenwoordigers en consultants, gebruikte de eigen woning als uitvalsbasis.

Bijna 765 duizend thuis- of vanuit-huiswerkers

In 2008 bestond de werkzame beroepsbevolking uit ruim 7,4 miljoen personen. Ruim 10 procent werkte thuis of vanuit de eigen woning. Dat komt neer op bijna 765 duizend werkenden. Bijna 185 duizend mensen werkten structureel thuis. Nog eens 580 duizend personen gebruikten de eigen woning als uitvalsbasis voor hun werk.

Thuiswerkers en vanuit-huiswerkers, aandeel in  werkzame beroepsbevolking 2008

Thuiswerkers en vanuit-huiswerkers, aandeel in  werkzame beroepsbevolking 2008

Thuiswerker heeft weinig voorzieningen nodig

De meeste personen die thuis werken, waren kinderverzorgende zoals bijvoorbeeld een gastouder. Daarna volgden de computerprogrammeurs en de grafische ontwerpers. Ook kwamen schoonheidsspecialisten, journalisten en vertalers veelvuldig voor. Deze beroepen hebben met elkaar gemeen dat er weinig voorzieningen voor nodig zijn waardoor ze relatief eenvoudig thuis uit te oefenen zijn.

Top 10 beroepen thuiswerkers, 2008

Top 10 beroepen thuiswerkers, 2008

Vanuit-huiswerker vaak vertegenwoordiger

Onder de mensen die vanuit huis werken, komt het beroep van vertegenwoordiger het meest voor. Zij bereiden zich thuis vaak voor op afspraken. Andere beroepen waarbij het eigen huis als uitvalsbasis wordt gebruikt zijn consultants en de groothandelaren. Maar ook projectadviseurs en aannemers reizen vaak vanuit hun huis naar verschillende werkplekken.

Top 10 beroepen vanuit-huiswerkers, 2008

Top 10 beroepen vanuit-huiswerkers, 2008

Lian Kösters en Kasper Leufkens

Bron: ‘Thuiswerkers en vanuit-huiswerkers zijn vaak zelfstandigen’, Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2009.